Energi- & Klimatgruppen erbjuder värmelösningar och service för företag!

Värme, kyla och ventilation utgör kärnprodukterna i vårt erbjudande. Vi ställer höga krav på egen kompetens och håller oss ständigt uppdaterade kring utvecklingen i vår bransch och den senaste tekniken. Detta kommer våra kunder till godo. Vår ambition är att optimera lösningar så att driftkostnaden sjunker.

Fastighetsvärmepumpar

En värmepump är ett utmärkt hjälpmedel om du vill sänka dina energikostnader, skona miljön och minska ditt oljeberoende.

Vi har bra överblick över det utbud som finns på marknaden för värmepumpar. Ska du hämta värmen till pumpen från luften, marken eller närliggande vattendrag? Vi hittar det alternativ som passar dina förutsättningar bäst.

I ett serviceavtal tar vi ansvar för att driften upprätthålls på ett hållbart sätt vilket medverkar till att våra kunder kan fokusera på annan verksamhet.

Prova oss gärna – kontakta oss så kommer vi gärna på ett personligt möte.