Jordvärme/Markvärme

Ytjordvärme eller markvärme innebär att man utvinner den energi som finns lagrad i jordens ytlager. Man behöver inte gå ner på mer än cirka en meters djup för att komma åt den upplagrade solvärmen.

Tanken bakom jordvärme är densamma som med bergvärme, med den stora skillnaden att man inte tar sig ner lika djupt i marken. För att lägga in jordvärme krävs att man har en stor tomt eller trädgård där man kan gräva ner kollektorsslangarna som beroende på hur mycket värme man skall ta upp behöver vara 200-600 meter långa för en typisk villa. Slangarna samlar upp värmen som sedan används både för varmvattenproduktion och uppvärmning. En markvärmepump kan initialt innebära en stor investering, men har en lång livslängd och mycket bra driftssäkerhet.