Installation, service, felsökning, reparationer av kylmaskiner, värmepumpar och ventilation

Energi- & Klimatgruppen

Energi- & Klimatgruppen Sverige AB är en samarbetsorganisation för entreprenörer inom kyla, värme, ventilation, storkök, automation för fastigheter och andra tekniska installationer, energieffektivisering etc. Initiativtagare till och grundare av Energi- och Klimatgruppen är, från Härnösand i norr till Vellinge i söder: Stay Cool, ABAK, Kyl & Maskin, NR Kyl, RM Kylteknik och Klimatkontroll. Vi startade […]