Kyla

Rätt temperatur
vid rätt tillfälle

Energi- & Klimatgruppen arbetar med både kyla för luftkonditionering och värmepumpar för energibesparing samt ventilation för bra arbetsmiljö.

Vi ser till så att kontor, butiker, produktionslokaler m.m. har rätt arbetsklimat för bästa komfort och effektivitet.

Komfortkyla

Vi inom Energi- & Klimatgruppen arbetar med styrning av temperatur genom kyla och värme samt ventilationsflöden för alla lokaler – t.ex. butiker, fastigheter och kontor.

Vi säkerställer rätt klimat i serverrum, datorhallar och andra teknikutrymmen.

Vi levererar och gör service på kylanläggningar som ger den bästa möjliga driftsäkerheten och lägsta miljöpåverkan.

Hållbar kyla och värme

När vi föreslår och installerar ett system, strävar vi alltid efter att minimera energiåtgången och miljöpåverkan.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss idag för mer information!