Installation, service, felsökning, reparationer av kylmaskiner, värmepumpar och ventilation

2023-05-02
Referenser

Överskottsvärmen från ICA Nära-butiken värmer hela fastigheten

När ICA Nära-butiken (Zachrissons Livs) i Väröbacka skulle klimatsäkra sitt kylsystem och öka energieffektiviteten gick uppdraget till RM Kylteknik. RM Kylteknik startade projekteringen av butiken direkt efter årsskiftet och uppdraget stod klart sensommaren 2020.

Nu har ICA Nära-butiken förvandlats till en modern, miljövänlig och energisnål livsmedelsbutik. Det som återstår är att koppla upp kylsystemets effektiva värmeåtervinning. Utöver ICA Nära-butiken kommer värmeåtervinningen också gå till att värma upp fastighetens övriga butiker samt åtta lägenheter. Ägaren av fastigheten står för kylsystemets värmeåtervinning.

Det gamla maskinrummet har flyttats från andra våningen till ett nybyggt maskinrum i markplan nära butiken. Ett modernt och klimatneutralt CO2-aggregat är installerat, tillsammans med sex nya kylrum, ett frysrum, en tiometer lång frysdisk med glaslock och exponeringsgavlar samt tolv meter med femplans- och sexplans-diskar med glasdörrar.

-Att vi installerade klimatneutral kyla är bra för både vår miljö och ekonomi. RM Kylteknik är ett alla tiders gäng, trevliga, kompetenta och framför allt väldigt förstående inför utmaningen att till stor del sköta installationsarbetet under vanliga öppettider, säger Johan Zachrisson, delägare i ICA Nära, Väröbacka.

-Det här är ett riktigt win-win-projekt, där fastighetsägaren står för värmeåtervinningen. I butiken finns en mätare som talar om hur mycket värme som överförs från CO2-aggregatet till övriga i fastigheten. Ekonomiskt och miljömässigt kommer ICA Nära i Väröbacka stå väl rustade inför framtiden. Vi är väldigt glada över samarbetet, säger Helmuth Kärräng, ägare av RM Kylteknik.