Installation, service, felsökning, reparationer av kylmaskiner, värmepumpar och ventilation

Överskottsvärmen från ICA Nära-butiken värmer hela fastigheten

När ICA Nära-butiken (Zachrissons Livs) i Väröbacka skulle klimatsäkra sitt kylsystem och öka energieffektiviteten gick uppdraget till RM Kylteknik. RM Kylteknik startade projekteringen av butiken direkt efter årsskiftet och uppdraget stod klart sensommaren 2020. Nu har ICA Nära-butiken förvandlats till en modern, miljövänlig och energisnål livsmedelsbutik. Det som återstår är att koppla upp kylsystemets effektiva […]

CO2 kylaggregat på Ångbagaren i Trelleborg

Miljövänlig kylanläggning för avsvalningsbana Hos Ångbagaren i Trelleborg bakar man många och långa bröd. När de kommer ur ugnen skall de svalna under kontrollerade former innan de skivas och packas. Det får t.ex. inte gå för fort så att bröden spricker samtidigt som det är väldigt mycket värme som behöver kylas bort innan brödet är […]